Μάρτιος 11, 2016

Το έργο

Η Κοινοτική Αστυνόμευση είναι μια φιλοσοφία η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Αστυνομία και την Κοινότητα να συνεργάζονται με νέους τρόπους για να λύσουν προβλήματα και περιστατικά εγκληματικότητας , συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες της κοινότητας. Αντικείμενο του έργου INSPEC2T είναι να αναπτύξει ένα βιώσιμο πλαίσιο για την Κοινοτική Αστυνόμευση, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και να προωθεί την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και της κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή των αστυνομικών δυνάμεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει όλο και πιο έντονη (λογαριασμοί Twitter και Facebook) και οι αστυνομικές αρχές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τις βοηθήσουν στην παρακολούθηση και διερεύνηση του εγκλήματος. Παρ ‘όλα αυτά, κάποιες προκλήσεις υπάρχουν ακόμη, όπως η δυνατότητα βελτίωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αστυνομίας και της κοινότητας (π.χ. μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα). Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του μοντέλου της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Η πληροφορία καθίσταται όλο και περισσότερο ένα δημόσιο αγαθό, και διαμοιράζεται γρηγορότερα και σε περισσότερους ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές δεν είναι η αστυνομία η πρώτη που εμφανίζεται στη σκηνή του εγκλήματος. Άτομα που βρίσκονται στο χώρο πριν από τις αστυνομικές αρχές έχουν αρχίσει να διαμοιράζονται φωτογραφίες και πληροφορίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Το έργο θα αποτελέσει μια καινοτόμο προσέγγιση στην έννοια της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, κάνοντας χρήση των κοινωνικών μέσων καθώς και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων οι πολίτες θα επικοινωνούν με την Αστυνομία. Οι χρήστες μπορεί να αποστείλουν κάποιο στιγμιότυπο (βίντεο, εικόνα, σχόλιο) στις αστυνομικές αρχές και με αυτόν τον τρόπο, ο ενημερωμένος, ευαισθητοποιημένος και ενεργός πολίτης θα συμβάλει στην ασφάλεια και την προστασία της γειτονιάς του.

Το INSPEC2T, με βάση τα παραπάνω, θα εξελίξει τον παραδοσιακό τρόπο δράσης μέσα από την εξέλιξη των καθιερωμένων μεθόδων αστυνόμευσης:

 • παρακινώντας τους πολίτες να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε δραστηριότητες Κοινοτικής Αστυνόμευσης
 • καθιστώντας την ασφάλεια στις πόλεις πιο διάφανη και ξεκάθαρη
 • φέρνοντας κοινότητες (πολίτες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς) κοντά στην αστυνομία
 • αυξάνοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία της Αστυνομίας
 • δημιουργώντας μια αμφίδρομη ροή πληροφορίας, μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων και ειδοποιήσεων μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών
 • παρέχοντας στο κοινό (μη διαβαθμισμένες) πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που έχουν (ή μπορεί να έχουν) συμβεί στη γειτονιά τους
 • ενσωματώνοντας πολλές πηγές πληροφοριών από άλλα δίκτυα και τα κοινωνικά μέσα
 • διευκολύνοντας τις καθημερινές δραστηριότητες των αστυνομικών αρχών
 • αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενισχύοντας την ασφάλεια

 

Το έργο INSPEC2T θα δημιουργήσει μια αμφίδρομη πλατφόρμα επικοινωνίας (ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών τηλεφώνων) σε πραγματικό χρόνο για τους πολίτες και την Αστυνομία, η οποία θα επιτρέψει:

 • τη διάδοση των πληροφοριών από την Αστυνομία προς το κοινό
 • τη συλλογή των πληροφοριών από το κοινό, π.χ. πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, ταραχές ή εγκληματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια άλλων, νόμιμων μαζικών διαδηλώσεων
 • την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για κάθε περιστατικό στη γειτονιά τους
×
Show

Tweets